Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalışacakların Mesleki Eğitimleri

Resmi Gazetenin 13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK ‘e göre bu tür işlerde mesleki belgesiz işçi çalıştırılması durumunda ağır cezalar öngörülmüştür.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından zorunluluk kapsamında alınmış olan 48 meslek dışında kalan TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN işlerde istihdam edilen ve 01.01.2013 tarihinden önce sigortası olan çalışanlarınıza, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince 40 saatlik kurs düzenlenerek başarılı olanlara e-yaygın sistemi üzerinden belgelendirilmeleri yapılmaktadır.

Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince, 5 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazetede “Yönetmelikler” kısmında yayınlanmış olan “Hijyen Eğitimi yönetmeliği” ne göre düzenlenen 8 saatlik kurs sonucunda “Hijyen Belgesi” verilmektedir.

İlgilenen üyelerimize duyurulur.


Bilgi İçin: 
Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Tel: 0344 2162501

Duyurular sayfasına dön